trang https://androidromupdate.com/get-link-fshare/ Get link nhanh chóng nhất

Cài đặt HP LaserJet 1020 Printer

Driver máy in HP 1020
Tải về trên phiên bản khác
Đánh giá:
Phát hành:
Phiên bản:
HP LaserJet 1020 Printer
Lượt tải:
0
Ngày:
05/06/2021
Yêu cầu:

GIỚI THIỆU

Phần‌ ‌mềm‌ ‌HP‌ ‌LaserJet‌ ‌1020‌ ‌Printer‌ ‌sẽ‌ ‌hỗ‌ ‌trợ‌ ‌cung‌ ‌cấp‌ ‌các‌ ‌bản‌ ‌driver‌ ‌cho‌ ‌máy‌ ‌in‌ ‌HP‌ ‌LaserJet‌ ‌1020‌ ‌của‌ ‌bạn.‌ ‌Đồng‌ ‌thì‌ ‌giúp‌ ‌cho‌ ‌công‌ ‌việc‌ ‌in‌ ‌ấn‌ ‌của‌ ‌bạn‌ ‌diễn‌ ‌ra‌ ‌nhanh‌ ‌chóng‌ ‌và‌ ‌thuận‌ ‌lợi‌ ‌hơn.‌ ‌Cùng‌ ‌với‌ ‌ứng‌ ‌dụng‌ ‌này‌ ‌thì‌ ‌người‌ ‌dùng‌ ‌sẽ‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌điều‌ ‌khiển‌ ‌được‌ ‌công‌ ‌việc‌ ‌in‌ ‌ấn‌ ‌của‌ ‌mình‌ ‌đơn‌ ‌giản‌ ‌hơn.‌ ‌Nhất‌ ‌là‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌khi‌ ‌in‌ ‌2‌ ‌ mặt‌ ‌chẳng‌ ‌hạn.‌ ‌Đây‌ ‌sẽ‌ ‌là‌ ‌một‌ ‌trợ‌ ‌thủ‌ ‌đắc‌ ‌lực‌ ‌cho‌ ‌các‌ ‌bạn‌ ‌mà‌ ‌không‌ ‌cần‌ ‌tốn‌ ‌quá‌ ‌nhiều‌ ‌thời‌ ‌gian‌ ‌cũng‌ ‌như‌ ‌công‌ ‌sức‌ ‌của‌ ‌mình.‌ ‌Với‌ ‌công‌ ‌nghệ‌ ‌in‌ ‌bằng‌ ‌laser‌ ‌thì‌ ‌chất‌ ‌lượng‌ ‌cho‌ ‌mỗi‌ ‌sản‌ ‌phẩm‌ ‌mà‌ ‌các‌ ‌bạn‌ ‌làm‌ ‌ra‌ ‌sẽ‌ ‌tốt‌ ‌hơn‌ ‌rất‌ ‌nhiều.‌ ‌Và‌ ‌hiệu‌ ‌quả‌ ‌thì‌ ‌trông‌ ‌thấy‌ ‌rõ‌ ‌rệt.‌ ‌Cùng androi cài đặt HP‌ ‌LaserJet‌ ‌1020‌ ‌Printer‌ nhanh chóng nhất nhé.

Cài đặt HP LaserJet 1020 Printer

tải về

Bên‌ ‌cạnh‌ ‌đó‌ ‌thì‌ ‌nếu‌ ‌các‌ ‌bạn‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌máy‌ ‌in‌ ‌trong‌ ‌văn‌ ‌phòng‌ ‌cũng‌ ‌sẽ‌ ‌có‌ ‌nhiều‌ ‌ loại‌ ‌khác‌ ‌nhau.‌ ‌Và‌ ‌mỗi‌ ‌loại‌ ‌thì‌ ‌sẽ‌ ‌được‌ ‌từng‌ ‌công‌ ‌nghệ‌ ‌riêng‌ ‌biệt‌ ‌cho‌ ‌các‌ ‌bạn‌ ‌
dùng‌ ‌tới.‌ ‌Nhưng‌ ‌mà‌ ‌thường‌ ‌thì‌ ‌người‌ ‌dùng‌ ‌sẽ‌ ‌dùng‌ ‌công‌ ‌nghệ‌ ‌laser‌ ‌để‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌in‌ ‌ ra‌ ‌giấy‌ ‌nhanh‌ ‌và‌ ‌chất‌ ‌lượng‌ ‌nhất.‌ ‌

HP LaserJet 1020 Printer
HP LaserJet 1020 Printer


‌Đối‌ ‌với‌ ‌các‌ ‌máy‌ ‌in‌ ‌có‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌được‌ ‌công‌ ‌nghệ‌ ‌laser‌ ‌được‌ ‌hoạt‌ ‌động‌ ‌trên‌ ‌một‌ ‌ nguyên‌ ‌lý‌ ‌nhất‌ ‌định.‌ ‌Khi‌ ‌mà‌ ‌các‌ ‌tia‌ ‌laser‌ ‌được‌ ‌chiếu‌ ‌lên‌ ‌các‌ ‌tờ‌ ‌giấy‌ ‌và‌ ‌thông‌ ‌ qua‌ ‌ống‌ ‌mực‌ ‌để‌ ‌bạn‌ ‌đầu‌ ‌in.‌ ‌Nhưng‌ ‌mà‌ ‌khi‌ ‌giấy‌ ‌chuyển‌ ‌độn‌ ‌để‌ ‌thì‌ ‌mức‌ ‌sẽ‌ ‌được‌ ‌ bám‌ ‌vào‌ ‌giấy.‌ ‌Theo‌ ‌một‌ ‌tỷ‌ ‌lệ‌ ‌nhất‌ ‌định‌ ‌và‌ ‌sau‌ ‌đó‌ ‌là‌ ‌sấy‌ ‌khô‌ ‌mứt‌ ‌để‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌xuất‌ ‌ bản‌ ‌sản‌ ‌phẩm.‌ ‌

tải về

Hiện‌ ‌nay‌ ‌thì‌ ‌đa‌ ‌số‌ ‌các‌ ‌loại‌ ‌máy‌ ‌in‌ ‌mực‌ ‌đều‌ ‌được‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌trong‌ ‌các‌ ‌công‌ ‌việc‌ văn‌ ‌phòng.‌ ‌Và‌ ‌cũng‌ ‌được‌ ‌kết‌ ‌nối‌ ‌với‌ ‌một‌ ‌máy‌ ‌tính‌ ‌nhất‌ ‌định‌ ‌để‌ ‌cho‌ ‌nhiều‌ ‌ người‌ ‌cùng‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌cho‌ ‌thuận‌ ‌tiện.‌ ‌Đặc‌ ‌biệt‌ là‌ ‌khi‌ ‌máy‌ ‌in‌ ‌được‌ ‌kết‌ ‌nối‌ ‌thiết‌ ‌bị‌ ‌ công‌ ‌nghệ‌ ‌để‌ ‌tạo‌ ‌các‌ ‌hoa‌ ‌văn‌ ‌và‌ ‌các‌ ‌nhãn‌ ‌hàng‌ ‌cực‌ ‌kì‌ ‌chất‌ ‌lượng.‌ ‌Đây‌ ‌cũng‌ ‌là‌ ‌ lý‌ ‌do‌ ‌các‌ ‌máy‌ ‌in‌ ‌cũng‌ ‌được‌ ‌nhiều‌ ‌xưởng‌ ‌sản‌ ‌xuất‌ ‌lựa‌ ‌chọn.‌ ‌

‌Ngoài‌ ‌ra‌ ‌thì‌ ‌các‌ ‌bạn‌ ‌cũng‌ ‌được‌ ‌chia‌ ‌sẻ‌ ‌các‌ ‌tệp‌ ‌dữ‌ ‌liệu‌ ‌đến‌ ‌các‌ ‌máy‌ ‌tính‌ ‌khác‌ ‌ nếu‌ ‌được‌ ‌thiết‌ ‌lập‌ ‌liên‌ ‌kết‌ ‌với‌ ‌nhau.‌ ‌Cũng‌ ‌như‌ ‌là‌ ‌phải‌ ‌nằm‌ ‌trong‌ ‌cùng‌ ‌hệ‌ ‌thống‌ ‌ hay‌ ‌mạng‌ ‌nội‌ ‌bộ‌ ‌để‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌tiết‌ ‌kiệm‌ ‌chi‌ ‌phí.‌ ‌Đồng‌ ‌thời‌ ‌các‌ ‌gói‌ ‌cài‌ ‌đặt‌ ‌này‌ ‌cũng‌ ‌được‌ ‌kết‌ ‌nối‌ ‌thông‌ ‌qua‌ ‌cổng‌ ‌USB‌ ‌2.0‌ ‌thì‌ ‌mới‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌được.‌ ‌

Một‌ ‌số‌ ‌tính‌ ‌năng‌ ‌chính‌ ‌của‌ ‌phần‌ ‌mềm‌ ‌HP‌ ‌LaserJet‌ ‌1020‌ ‌Printer‌ ‌

-Cung‌ ‌cấp‌ ‌các‌ ‌bản‌ ‌driver‌ ‌nhanh‌ ‌chóng‌ ‌và‌ ‌đơn‌ ‌giản‌ ‌dành‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌máy‌ ‌in‌ HP‌ ‌LaserJet‌ ‌1020.‌ ‌
-Cung‌ ‌cấp‌ ‌các‌ ‌lệnh‌ ‌nhận‌ ‌hay‌ ‌là‌ ‌gửi‌ ‌các‌ ‌dữ‌ ‌liệu‌ ‌tới‌ ‌máy‌ ‌in‌ ‌nhanh‌ ‌chóng‌ hơn‌ ‌so‌ ‌với‌ ‌các‌ ‌phần‌ ‌mềm‌ ‌khác.‌ ‌
-Có‌ ‌khả‌ ‌năng‌ ‌hỗ‌ ‌trợ‌ ‌cho‌ ‌đa‌ ‌số‌ ‌các‌ ‌thiết‌ ‌bị‌ ‌máy‌ ‌in‌ ‌Plug‌ ‌and‌ ‌Play.‌ ‌
-Có‌ ‌thêm‌ ‌kết‌ ‌nối‌ ‌cho‌ ‌Apple‌ ‌Macbook‌ ‌để‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌các‌ ‌sản‌ ‌phẩm‌ ‌này.‌ ‌
-Hỗ‌ ‌trợ‌ ‌tính‌ ‌năng‌ ‌chia‌ ‌sẻ‌ ‌cho‌ ‌các‌ ‌máy‌ ‌tính‌ ‌khác‌ ‌trong‌ ‌cùng‌ ‌hệ‌ ‌thống‌ ‌công‌ ‌ty,‌ ‌cùng‌ ‌hệ‌ ‌thống‌ ‌mạng‌ ‌quản‌ ‌lý‌ ‌để‌ ‌dễ‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌hơn.‌ ‌
-Cải‌ ‌thiện‌ ‌về‌ ‌tốc‌ ‌độ‌ ‌in‌ ‌vô‌ ‌cùng‌ ‌nhanh‌ ‌chóng‌ ‌và‌ ‌hoàn‌ ‌toàn‌ ‌đạt‌ ‌chất‌ ‌lượng‌ ‌in‌ ‌ấn‌ ‌rõ‌ ‌nét.‌ ‌

Các‌ ‌thông‌ ‌số‌ ‌kỹ‌ ‌thuật‌ ‌của‌ ‌máy‌ ‌in‌ ‌HP‌ ‌LaserJet‌ ‌1020‌ ‌

HP LaserJet 1020 Printer
HP LaserJet 1020 Printer

-Cổng‌ ‌để‌ ‌kết‌ ‌nối:‌ ‌USB2.0‌ ‌
-Loại‌ ‌máy‌ ‌in‌ ‌là‌ ‌Laser‌ ‌đen‌ ‌trắng‌ ‌
-Cỡ‌ ‌giấy:‌ ‌A4‌ ‌
-Độ‌ ‌phân‌ ‌giải:‌ ‌1200x1200dpi‌ ‌
-Mực‌ ‌in‌ ‌sử‌ ‌dụng:‌ ‌Khay‌ ‌mực‌ ‌
-Tốc‌ ‌độ‌ ‌in‌ ‌đen‌ ‌trắng‌ ‌(Tờ/phút):‌ ‌15‌ ‌tờ‌ ‌
-Khay‌ ‌đựng‌ ‌giấy‌ ‌thường‌ ‌(Tờ):‌ ‌150‌ ‌tờ‌ ‌
-Các‌ ‌chức‌ ‌năng‌ ‌như‌ ‌sau:‌ ‌
+In‌ ‌Label‌ ‌
+In‌ ‌tràn‌ ‌lề‌ ‌
-Phần‌ ‌mềm‌ ‌OS‌ ‌Supported‌ ‌bao‌ ‌gồm:‌ ‌
+Apple‌ ‌Mac‌ ‌OS‌ ‌7.5‌ ‌or‌ ‌greate‌ ‌
+Linux‌ ‌
+Microsoft‌ ‌Windows‌ ‌2000‌ ‌
+Microsoft‌ ‌Windows‌ ‌NT‌ ‌4.0‌ ‌
+Microsoft‌ ‌Windows‌ ‌98‌ ‌
+Microsoft‌ ‌Windows‌ ‌98SE‌ ‌
+Microsoft‌ ‌Windows‌ ‌Me‌ ‌
+Microsoft‌ ‌Windows‌ ‌XP‌ ‌
+Microsoft‌ ‌Windows‌ ‌XP‌ ‌Pro‌ ‌x64‌ ‌
+Mac‌ ‌OS‌ ‌X‌ ‌v10.4; ‌v10.5; ‌v10.6‌ ‌;
+Novell‌ ‌NetWare‌ ‌
+Microsoft‌ ‌Windows‌ ‌Server‌ ‌2003‌ ‌
-Công‌ ‌suất‌ ‌tiêu‌ ‌thụ‌ ‌:‌ ‌250W‌ ‌
-Nguồn‌ ‌điện‌ ‌được‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌là‌ ‌AC‌ ‌220V‌ ‌50/60Hz‌ ‌
-Kích‌ ‌thước‌ ‌của‌ ‌chữ:‌ ‌370x241x208mm‌ ‌
-Khối‌ ‌lượng‌ ‌tối‌ ‌đa:‌ ‌5kg‌ ‌-Bộ‌ ‌vi‌ ‌xử‌ ‌lý‌ ‌là:‌ ‌234‌ ‌MHz‌ ‌
-Bộ‌ ‌nhớ‌ ‌trong‌ ‌có‌ ‌lưu‌ ‌lượng‌ ‌:‌ ‌2MB‌ ‌

tải về